Opplæring

Trafikkopplæringen er delt inn i 4 trinn.

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs
Om du er under 25 år må du fullføre dette kurset for å kunne begynne med den praktiske opplæringen. På dette kurset er målene hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for alle de lette klassene og skal bidra til at elevene får en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring innebærer. Kurset omfatter blant annet opplæring i førstehjelp og kurset "trafikant i mørket". Totalt 17 timer.

Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
På trinn 2 du skal lære å kjøre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Du skal i tillegg skaffe deg kunnskaper om bilen. Dette må til for at du skal lære de kjøretekniske ferdighetene mest mulig effektivt. Du skal også lære deg å ta ansvar for kontroll og tilsyn med bilen. Trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering med din trafikklærer.

Trinn 3 - Trafikal del
På trinn 3 skal du lære å kjøre bil i variert trafikk. Du må lære deg trafikkreglene og hva de forskjellige skiltene betyr. På slutten av trinn 3 skal du nærme deg et nivå hvor du skal kunne kjøre helt selvstendig. Sikkerhetskurs på øvingsbane (tidl. glattkjøring) er obligatorisk for alle som skal ha førerrett i klasse B. Trinnet skal avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering sammen med din trafikklærer.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring
Målene på dette siste trinnet er særlig rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt, slik som på trinn 1.  Disse temaene skal utdypes gjennom hele opplæringen, selv om de vektlegges spesielt i det første og siste trinnet. Sikkerhetskurs på vei er obligatorisk opplæring på dette trinnet. Dette kurset inneholder 4 timer teori og 9 timer praktisk kjøring.

Ledsager

Foreldre eller andre ledsagere er alltid hjertelig velkommen til å bli med som passasjer under kjøretimene. Det å kombinere privat øvelseskjøring med kjøring ved trafikkskole er for de fleste den beste løsningen. Vi ønsker å hjelpe til med at den private øvelseskjøringen skal bli best mulig. Vår erfaring sier at både elev og ledsager får mye igjen for at ledsager blir med som passasjer, spesielt under den første kjøretimen. Vi har da mulighet til å gi tips og råd om hvor og hvordan den private øvelseskjøringen bør gjennomføres.

Hvis det er vanskelig for deg som ledsager å bli med på dagtid, er vi fleksible med å sette opp den første kjøretimen etter vanlig arbeidstid eller på en lørdag slik at du kan bli med. Vi vil gjerne ha deg med!

Mye privat øvelseskjøring fører ofte til at

  • eleven får nok erfaring til å bli en trygg sjåfør livet ut
  • førerprøven blir bestått på første forsøk
  • eleven trenger færre kjøretimer på trafikkskolen

 

Vi anbefaler deg også til å bli med på et informasjonsmøte i regi av Statens vegvesen. Trykk her for info og påmelding.

 

 

 

Nullvisjonen

Nullvisjonen er vedtatt av Stortinget og handler om at ingen skal bli drept eller varig skadd i trafikken. Kjørfint Trafikkskole jobber ut ifra denne visjonen. Vi mener at foreldrene dine fortjener å kunne få sove godt om nettene, selv om du er ute å kjører bil. Vi ønsker å gi deg det erfaringsgrunnlaget du trenger for å kunne ta de riktige valgene videre i din sjåførkarriere.
For å få dette erfaringsgrunnlaget er det en stor fordel om du også kan øvelseskjøre privat i mellom kjøretimene. Vi hjelper deg med hvor og hva som er lurt å øve på.

Klikk på logoen, eller linken til høyre for mer informasjon om Nullvisjonen.
 

0-visjonen  Statens Vegvesen

 

Kjørfint Trafikkskole AS - Solliveien 24, 4620 Kristiansand - Telefon 921 27 000 - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.